Svetovna zabava

Svet medijev in marketinga

Svetovna zabava je namenjena vsem, ki soustvarjajo svet medijev in marketinga in poteka ob koncu leta.
Glamurozen večer v znamenju trendov je namenjen prednovoletnemu druženju, obujanju medijskega dogajanja tekočega leta in snovanju načrtov za prihodnje leto, predvsem pa sproščeni zabavi. Obiskovalci svetovne zabave so enotnega mnenja, da si zabava zares zasluži ime SVETovna, mnogi pa so prepričani, da je to ena najboljših prednovoletnih zabav tega leta. SVETovno zabavo organizira skupina Media24, ki združuje priljubljene slovenske medije, med njimi časopisa Svet24 in Ekipa24, radijsko postajo Aktual, revije Salomonov oglasnik, Jano, Stop, Lady, Obraze in še mnoge druge.