Event24

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V EVIDENCI OBISKA SPLETNE STRANI

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
EVENT24, organizacija dogodkov, d.o o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje
Elektronski naslov: info@event24.si
Telefon: 01 588 00 48
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
Nejc Debelak, elektronski naslov: nejc.debelak@event24.si
Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Ob vsakem obisku spletne strani www.event24.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.

Namen: Podatke potrebujemo za zagotavljanje varnosti omrežja in informacij.
Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za delovanje spletne strani.
Rok hrambe: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
Dostop do vaših osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, zaposlene v družbi EVENT24 d.o.o. ali pooblaščen pogodbeni obdelovalec, s katerim imamo ali bomo imeli sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Ker spoštujemo vašo zasebnost, vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, prodali ali zamenjali s kakršnokoli nepooblaščeno tretjo osebo.
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Pravice posameznikov:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.
Pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.